Polaroid
A
Đã xem:549
Cách lấy mật khẩu avatar

Saker vô tình đã phát hiện ra cách lấy mật khẩu avatar rất hay, đầu tiên là bạn lừa ai đó viết lick và đăng nhập bằng máy mình nhưng phải lưu mật khẩu lại, nếu không bạn lấy máy của ai đó cũng được.
Bắt đầu tiến hành nè. Bạn kéo xuống phần mk và viết một từ nào đó rồi xóa nhanh, khi bạn xóa thì một từ cuối sẽ xuất hiện, các bạn ghi từ đó ra giấy rồi xóa từ đó đi và tiến hành tiếp theo với các từ còn lại.
Để Saker lấy ví dụ cho các bạn dễ hiểu nhé:
vd mk là: iloveyou
nhưng trong máy là: ********
bạn viết sau dấu * một từ rồi xóa nhanh nó sẽ hiện lên *******u, hiện chữ "u" trong tíc tắc lại thành *, các bạn ghi chữ "u" ra giấy, rồi xóa chữ "u" đó đi, lại tiếp tục viết một từ rồi xóa thật nhanh và nó sẽ hiện chữ tiếp theo là "o", cứ lần lượt làm, xong hết ta được "uoyevoli'', ta xếp ngược lại thành "iloveyou" đó là mk. Thế là chúng ta lấy được mk của người khác và bạn thích đổi thành như nào tuỳ bạn.
Saker đã test được được nhiều lick rồi. Chúc bạn may mắn.
*chú ý: thủ thuật này còn có tác dụng trên game như: vfarm, khu vườn địa đàng, mgo... Cũng có một số game không có tác dụng.