Câu hỏi và trả lời vấn đề này đã quá nhiều lần Nhưng hầu như tháng nào cũng vẫn có người hỏi lại. Nên tôi copy Câu hỏi và trã lời Post vào Chú Ý để các Newmeber Tham khảo Phân còn lại Hỏi. LLQ, va Nemo và mod forum Hỏi: 1) Hỏi Các pro cho gà hỏi híc. em không hiểu cách phòng thai tự nhiện. Tìm đọc các bài của mấy anh mà ko hiểu, ví dụ thế này:ngày 1/thang 1là ngày đầu tiên có kinh nguyêt. vậy thì theo các anh em co' thể quan hê. với cô ấy vào ngày nào ma ko sợ mang bầu.mong các pro chỉ giúp em gà Trả lời D Ví dụ ngày có kinh nguyệt là ngày 1thang1;Em có thể chơi cô ta trước ngày 1/1 là 7 ngày ( tức là ngày 25thang12 có thể bắt đầu đè em ra) . Và ngày vừa hết kinh nguyệt là ngày 7thang1 .Vậy thì cứ đè cô ta ra mà chơi suốt 7 ngày (kể từ ngày 7thang1) (tức là chơi cho đến 14 tháng1 là Stop) (Trung bình phái nữ có kinh chỉ 7ngày(nhưng có người ít hơn hay dài hơn.Nên ta không thể chơi côta dài hơn sô ngày (5 đến 7 ngày). Vi Cứ chắc ăn là vừa dứt kinh chơi ngay liên tiếp 5 ngày. Có nghĩa là ngày 5thang1 1 là ngày stop.Chỉ chơi 5 ngày cho chắc ăn. Nhưng coi chừng coi chừng. Mấy cha nội phỏng đoán ngày hết kinh sai là "Sướng cu mù mắt" Phải hỏi chính xác ngày vừa chấm dứt kinh. Nếu muốn hiểu rõ hơn thì xem câu trã lời câu hỏi số 2 phía dưới 2) Hỏi Bác tandang nói thế là sao nhỉ ầy , hồi trước thì là em cứ đinh ninh như bác nói là thế, sau khi có kinh là 7 ngày sao là cứ thoải mái ko cần xi nhan nhưng lần trước hỏi lại thấy bác nemo trả lời là trước là 14 ngày bắt đầu có kinh cộngtrừ 7 ngày là ko an toàn và hình nhu là kể cả 7 ngày saukhi có kinh nữa hai bác đều là mod em chẳng biết nghe ai, mà cứ xài bao cho nó thoải mái tinh thân, tính kiểu gì cũng có nguy cơ làm bố hết cho nên ức chế lắm há há Trã lời: Tại vì anh chi dẫn chắc ăn và đơn giãn. Nemo cũng đúng mà anh thì không có sai Anh giãi thích lần này thôi nhé. Vi dụ Chu kỳ kinh nguyêt của bạn gái hay vợ em Trung bình là 28 ngày (có người ngắn hơn , hay dài hơn) Ví dụ Hôm ngày đầu tiên cô ta có kinh là hôm nay ngày 30thang 12 /2007. Vậy thì khoảng 28 ngày sau cô ta có kinh trỡ lại (vậy là nó nằm vào ngày 27thang 1/2008) Cũng vậy đến tháng kế tiếp Kể tư ngày 27thang1/2008 em cộng vào 28ngay nữa sẻ là ngày cô ta có kinh trỡ lại. Giã sử em biết là ngày 27thang1/2008 cô ta có kinh. ( điểm mốc là ngày 27/1) Thì em có thể ăn nằm với cô ta trước điểm mốc là "ngay 27/1 khoãng 1 tuần( 7ngay)Đến ngày27 thang 1 em dừng lại (và vì ngày 27 sẻ có kinh em không thể ăn nằm được) Nên vừa chờ hết kinh là em có thể ăn nằm suốt 7 ngày kê tiếp..(câu giãi thich cũa Nemo là Cộng Trừ 7ngày. Nên em khó hiểu) Thực tế cho thấy em không thể tính được chu kỳ kinh nguyệt cũa đàn bà .Vì những thay đỗi tâm và sinh lý nên Kinh Nguyệt phái nữ Trồi sụt thất thường. Vì thế chúng ta không biết chính xác ngày có kinh nên không thể ăn nằm trước đó 7ngày .Chúng ta chỉ biết ngày có kinh (khi cô ta có kinh) Nên chỉ ăn nằm sau khi hết Kinh 1 tuần(7 ngày)liên Tiếp.( Bác coi chừng hiểu lầm"...sau ngày tắt 7 ngày mình có thể cho vào trong thoải mái mà ko sợ dính hả các bác???" bác không chịu đọc kỹ lời giãi thích.Nói lại cho chắc ăn: Bạn gái hay vợ bác vừa dứt kinh là bác có thể chơi ngay. Nhưng thời gian chơi chỉ 5 ngảy thôi là chắc ăn. Đừng kéo dài quá 7 ngày( bởi vì 2 ngày sau không bão đảm vì chu kỳ fai nữ trồi sụt, không thể tính)
Bác cũng có thể chơi cô ta 5 ngày trước khi có kinh(Tôi không dám cố vấn 7 ngày) sẻ không dính thai OK.
Nói tóm lại trước 5 ngày và sau 5 ngày Kể từ ngày có kinh là Ok)
Nhưng Có người chỉ có kinh trong 3 ngày là hết Củng có người kéo dài 8 dến 9 ngày (trung bình là 7 ngày).Vậy thì nếu cô ta có kinh kéo dài 8 ngày Nêu em ăn nằm với cô ta liên tiếp 7 ngày còn lại Thì có thể ngày thư bãy la ngày dính bầu.
Vì thế cho nên anh đã chỉ dẫn đơn giãn nhất và chắc ăn nhất là VỪa dứt kinh chơi liên tiếp 5 ngày thôi. Không bảo đảm ngày thứ Sáu và Bảy.
Bây giờ em hiểu chưa?


XtGem Forum catalog