XtGem Forum catalog
HOMEGAMETRUYỆN

VỀ S40
Down Firmware bằng Nokia Suite
update fw từng phần với máy s40v6
Thay font chữ cho s40
Khắc phục lỗi khi hack phone
Hack phone 3
Hack phone 2
Hack phone 1
Hướng dẫn up firmware
Hướng dẫn flash dead phone bằng phonix
Hướng dẫn update FW từng phần với Phoenix
Hướng dẫn để Phoenix, JAF nhận FW đối với S40
Chạy lại phần mềm
Dành cho ae thích vọc phá firmware
Full phần mềm hack phone và chạy lại phần mềm
0nline : 1
Hôm nay : 1
Hàng tuần: 1
Trong tháng: 5
Tổng cộng : 498